Ana Sayfaİstanbul Gezi RehberiGalata Mevlevihanesi Müzesi & Giriş Ücreti, Ulaşım, Bilgiler

Galata Mevlevihanesi Müzesi & Giriş Ücreti, Ulaşım, Bilgiler

Galata Mevlevihanesi Müzesi, Modern hayattan, Beyoğlu'nun o gürültülü ve kalabalık caddelerinden Sufilerin dingin hayatına ışınlanabileceğiniz bir yer. Birbirinden değerli eserlerin sergilendiği, Mevlevi'nin ne demek olduğunu çok iyi bir şekilde izah eden bu müze, her pazar günü yapılan sema gösterileriyle de büyüleci bir atmosfere sahip.

-

Galata Mevlevihanesi Müzesi, Taksim‘den Tünel’e doğru yol alırken her İstanbullunun mutlaka bir kez de olsa önünden geçtiği, fakat cadedeki o insan kalabalığı ve hengame arasında fark edemediği turistik cazibe merkezlerinden biri.

İstanbul’da kurulan ilk Mevlevihane olması bakımından önemli olan bu tarihi yapı II. Bayezid döneminde İskender Paşa’nın av çiftliği üzerine 1491 yılında inşa edilmiş.

Tarihinde birçok kez onarım görmüş olan Mevlevihane, Semahane bölümü, derviş odaları ve sergilenen birbirinden değerli eserleri ile şehirdeki görülmesi geren en önemli tarihi yapılardan.

Mevlevihane, 1925 yılında Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasının ardından 1946 yılına kadar ilk mektep olarak kullanılmış. 1946-1975 yılları arasında ise Topkapı Saray Müzesi‘ne ait bir lojman görevi görmüş. 1975 yılından sonra bir müzeye dönüştürülmüş olan Mevlevihane 2007 yılında geniş çaplı bir restorasyon çalışması için kapatılmış ve 2011 yılında bir müze olarak tekrardan açılmış.

Galata Mevlevihanesi Müzesi Hakkında Bilgiler

Galata Mevlevihanesi Müzesi

İstiklal Caddesi‘nin bir ucunda, Galip Dede Caddesi‘nde güzel bir konumda bulunan Mevlevihane, yakın zamana kadar kimsenin bilmediği tarihi yapılardan biriydi. Uzun bir süre boyunca Divan Edebiyatı Müzesi olarak anılan müze, son zamanlarda İstanbul’da gezilecek yerler arasında ilk sıralarda yer alıyor.

Orijinal adı Kulekapı Mevlevihanesi olan Galata Mevlevihanesi’nin girişinde sol tarafta Şeyh Galip ve Nayi Osman Dede’nin mezarları da bulunur.

Avlu girişinin yuvarlak kemeri üzerinde yer alan Sultan II. Mahmut’un tuğrası ve şair Lebib’in talik yazılı onarım yazıtı da oldukça ilgi görüyor.

Sunduğu huzurlu atmosferinin yanı sıra mimari yapısıyla da dikkat çeken Mevlevihane, birbirinden değerli eserlerin sergilendiği bir müze olmasının yanında her pazar günü saat 17:00 düzenlenen sema gösterileriyle de geçmişle günümüz arasındaki bağı devam ettiriyor.

Daha çok sema gösterileriyle ziyaretçileri büyüleyen Galata Mevlevihanesi, İstanbul Mevlevihaneleri arasında günümüze en iyi biçimde ulaşmış olması ve şehirdeki ilk kurulan Mevlevihane olması bakımından da önemli bir yere sahip.

Türk Kültür tarihinin bir halkası olarak tekke fonksiyonuyla yüzyıllarca hizmet vermiş. Şeyh Galip, Fasih Dede, Esrar Dede ve neyzenlerin kutbu Nayi Osman gibi nice önemli şahsiyetler yetiştirmiş olan bu dergah, Osmanlı tarihinde özellikle II. Mahmut ve III. Selim gibi padişahların da gönlünde yer bulmuş.

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Mevleviliğin tefekkür tarihimizdeki müstesna yeri kadar, güzel sanatlarımızda da derin izleri vardır. Tekke edebiyatının en seçkin örneklerini Mevleviler vermiş, musikide, tezhipte ve nihayet resimde de isimleri unutulmayacak sanatkarlar yetiştirmişler.

Galata Mevlevihanesi, Türk kültürünün şöhretli birer merkezi halinde faaliyet gösterip, tarihimizde birer edep ve sanat mektebi olarak yer almış en önemli Mevlevihanelerden. Hem sema gösterileri yapılıyor hem de edebiyatın en seçkin örneklerini vermiş Mevlevilerin birbirinden değerli eserleri bu müzede görülebiliyor.

Galata Mevlevihanesi Tarihi

Galata Mevlevihanesi Tarihi

Mevlevihane kurulmadan önce ağaçlarla kaplı olan bu alan, Sultan II. Bayezid tarafından Beylerbeyi olan İskender Paşa‘ya hediye edilmiş. Paşa da buraya bir av çiftliği kurmuş. Mevlana’nın torunlarından biri olarak bilinen Sema-i Mehmet Dede, İskender Paşa’dan mevlevi dergahı yapmak için arazisinin bir bölümünü ister. Paşa’nın bu isteği kabul etmesiyle 1491 yılında Mevlevihane kurulur.

Sultan III. Mustafa döneminde, 1765 yılındaki Tophane yangınından dolayı harap olmuş olsa da, kısa bir süre sonra padişahın emriyle yeniden yaptırılır. Sultan III. Selim, Sultan II. Mahmut ve Sultan Abdülmecid tarafından birkaç kez onarılmış olan Mevlevihane, 1925 yılında Tekke ve Zaviyelerin kapatılmasıyla 1946 yılına kadar ilk mektep, 1946’dan 1975 yılına kadar saraya bağlı olan bir lojman ve 1975 yılından sonra da müzeye çevrilmiş. O tarihten beri bir müze olarak hizmet veren Mevlevihane, 2007-2011 yılları arasında yapılan detaylı restorasyonun ardından günümüzdeki görkemli haline kavuşturulmuş.

Galata Mevlevihanesi Bölümleri

Galata Mevlevihanesi Müzesi, semahane, derviş odaları, mahfiller ve diğer bölümlerden oluşuyor. Yukarı kat mahfiller bölümüne ev sahipliği yaparken, bodrum kat birbirinden değerli eserlerle dolu derviş odalarına sahip.

Semahane bölümünde her pazar günü sema gösterilerini izleyebiliyorsunuz. Müzeyi pazar günü ziyaret edecek olursanız hatıralarınıza kazınacak eşsiz bir gösteriye tanıklık edebilirsiniz.

Semahane

Foto Kaynak ; flickr.com/changwuju

Müzenin bahçesinin tam ortasında Semahane binası bulunuyor. Kısaca giriş kapısından girdiğinizde tam karşıda bulunan bina. Dış görünüş itibariyle ahşap bir konağı andırır. Kapısında Sultan Abdülmecid‘e ait olan 1853 tarihli tamir kitabesi yer alır ve giriş kapısı taç kapı şeklindedir. Sekizgen bir plana sahip olan binanın zemin ve üst katın duvarları ahşap karkas olup içeriden sıva, dışarıdan ise ahşap ile kaplanmış. 18. yüzyıl barok üslubunun en güzel örneklerinden biri olarak kabul edilen binanın ahşap çatısı alaturka kiremitle kaplanmış.

İç kısımda sema meydanı iki katı içine alacak şekilde tasarlanmış. Semahanede Türk musiki aletlerinin yanı sıra Mevlevi kültürüne ait olan eserler de sergileniyor. Üst kısımda barok üsluba sahip olan Ahşap kafeslerle ayrılmış olan bölümde ise, divan şairlerine ait olan divanlar sergileniyor.

Derviş Odaları

Aslında müzenin ana konusu alt katta yer alan Derviş Odaları‘nda anlatılıyor. Sufilik ve Tarikatlar ile başlanıp Son Mevleviler konusu ile sona eriyor. Bu bilgilerin hemen hepsi duvarlardaki levhalar aracılığıyla ziyaretçiye aktarılıyor. Sol taraftan başlayarak, ilk odada ”Buluntular” yer alıyor. Bu oda içerisinde camlı bölmede restorasyon sırasında ortaya çıkarılan eserler sergileniyor.

İkinci oda ise daha çok tarikatlar hakkında bilgi veriyor. Keşkülü fukara, ikinci odateber, nefir, mutteka ve tacı şerif gibi tarikat eşyaları bu odada sergileniyor. Matbah’ı Şerif’e giren üçüncü odanın solunda yer alan cam bölmede ise, sema eğitim tahtası ve pazarcı maşası sergileniyor. Ayrıca bu bölümde ”Nevniyaz” (Mevleviliğe yeni giren ve sema çıkan kişi – Yani sema etmeye başlayan kişi) hakkında da bilgiler veriliyor. Matbah Mevlevi dergahının ruhu sayılıyor. Burada 18 rakamının uğurlu olduğundan dolayı, 18 hizmet görülürmüş. Başta da Aşçı Dede bulunur ve dergahın masraflarını idare edermiş.

Yine üçüncü odada 19. yüzyıldan kalma Matbah-ı Şerif’te kullanılmış olan eserlerin koleksiyonu bulunuyor. Eserler, kahve değirmeninden fincanlara ve cezvelere, bakır sahandan kazana, sefertasına ve havana kadar birçok materyalden oluşuyor.

Dördüncü ve son odada ise, Galata Mevlevihanesi Tarihçesi anlatıldığı gibi Mevlevi kıyafetleri de sergileniyor. Mevleviliğin Osmanlı’da nasıl kurumsallaştığı ve İstanbul Mevleviliğindeki şeyh aileleri ile bilgiler bu odada yer alıyor. Orta holün karşısındaki oda ise ”Mesnevi” odası. Burada, müzede sergilenen en önemli eserlerden iki tanesi yer alıyor ; 1457 ve 1477 tarihli iki Mesnevi. Bunun yanında camlı bölmelerde Hattat Yeserizade Mustafa İzzet’e ait Mesnevinin 18 beyti bulunuyor.

Mahfiller

Semahane’nin mihrap hariç 3 yanını çevreleyen ve Sema alanına bakan bu mahfillerde müze koleksiyonundaki diğer eserler sergileniyor. Bu bölümde en dikkat çeken eserlerden biri, ebru sanatının büyük ustalarından biri olan Mustafa Düzgünman‘a ait olan şahsi eşyalar ve ebru malzemeleri oluyor. Birbirinden güzel ebru sergilerine sahip olan bu bölüm, müzenin en sevilen bölümlerinden biri.

Mustafa Düzgünman ve Ebru Sergisi’nden sonra sırasıyla, Hat Sanatı sergisi, Hilye-i Şerif Levhaları sergisi ve Mıtrıb Maksuresi’nden geçtikten sonra sağ tarafta Çelebi Mahfili, Hünkar Mahfili ve devamında Mehter ve Müzik aletleri sergilerini görebilirsiniz.

Türbeler

Bahçede Şeyh Galip Türbesi ve Haled Said Efendi Türbesi yer alıyor. 19. yüzyılda Haled Said Efendi tarafından yaptırılmış olan Şeyh Galip Türbesi’nin içinde şeyhlik yapmış Selim, Hüseyin, İsa Efendiler ve Mehmet Ruhi’nin yanı sıra Mesneviyi ilk şerh eden Şarih-i İsmail Ankaravi’nin mezarı yer alır.

Haled Efendi Türbesi ise, Şeyh Galip Türbesi ile aynı tarihte kare planlı olarak yaptırılmış. Burada Haled Said Efendi’nin yanı sıra, Ubeydullah Efendi’nin eşi Emine Esma Hanım, Şeyh Kudretullah ve Ataullah Efendiler yatmaktadır.

Galata Mevlevihanesi Müzesi

Galata Mevlevihanesi Müzesi Giriş Ücreti

Galata Mevlevihanesi Müzesi giriş ücreti 2022 yılı itibariyle 25 TL’dir. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü vatandaşlar da ücretsiz olarak müzeye girebiliyor. Ayrıca müzede ”Müzekart” geçerlidir.

Galata Mevlevihanesi Müzesi Ziyaret Saatleri

Pazartesi günleri ziyarete kapalı olan müzeyi haftanın diğer günleri 09:00-17:00 (Yaz) ve 09:00-16:00 (Kış) saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Güncel giriş ücreti ve ziyaret bilgileri için müzenin resmi web sayfasını ziyaret edebilirsiniz (muze.gov.tr)

Galata Mevlevihanesi Sema Gösterisi

Galata Mevlevihanesi Sema Gösterisi
Foto Kaynak ; flickr.com/seferkilic

Şüphesiz şehirdeki en ünlü mevlevi merkezi Galata Mevlevihanesi‘dir. Zaten İstanbul’da sema gösterisinin izlenebileceği en iyi yer de burasıdır.

Sema gösterileri her pazar 17:00’da gerçekleşiyor. Bu sema gösterilerinin yapıldığı salon 150 kişilik. Bu yüzden de talebin çok olduğu zamanlarda bilet bulamayabiliyorsunuz. Biletinizi birkaç saat öncesinden aldığınızdan emin olun deriz.

Bilet diyoruz, çünkü bu sema gösterilerini izlemek ücretsiz değil. 2022 yılı itibariyle sema gösterilerinin fiyatları 100 TL’dir. Biletlerinizi online olarak almak isterseniz Biletix.com adlı adresi ziyaret edebilirsiniz.

NOT : Müzeye müzekart ile girebiliyorsunuz. Ancak müzekart bu sema gösterisini kapsamıyor. Ayrıca sema gösterilerinin başladığı zamanda müze ziyaret edilemiyor.

Galata Mevlevihanesi Nerede ve Nasıl Gidilir ?

Galata Mevlevihanesi Müzesi Nerede

Müze, İstanbul’un en hareketli ve en canlı ilçelerinden biri olan Beyoğlu’nda bulunuyor. Müzeye ulaşım şehrin birçok noktasından kolaylıkla sağlanıyor. İster Taksim’den veya Karaköy’den isterseniz Eminönü’nden bile buraya rahatlıkla ulaşabiliyorsunuz.

Müzeye otobüsle ulaşım için ilk olarak Taksim Meydanı’na veya Karaköy’e gidebilir buradan kısa bir yürüyüş sonrası müzeye ulaşabilirsiniz. Meydandan tünele doğru İstiklal Caddesi’ni geçerek ve Karaköy’den 7-8 dakika yukarı doğru yürüyerek de müzeye kolaylıkla ulaşabilirsiniz.

Bunun dışında ;

  • Bağcılar-Kabataş tramvay hattını kullanarak Karaköy durağında inebilir, bu duraktan 10 dakikalık yürüyüş sonrası müzeye ulaşabilirsiniz.
  • Yenikapı – Hacıosman metro hattını kullanarak Taksim’e ulaşabilir, istasyondan 15 dakikalık yürüyüş sonrası müzeye ulaşabilirsiniz.
Foto kaynak ; levyuc

YAKINLARDA NELER VAR ?

Mevlevi Müzesi’nin bulunduğu yer, Beyoğlu’nun tam kalbinin attığı yer olan, İstiklal Caddesi’ne kısa bir yürüme mesafesinde bulunuyor. İllüzyon Müzesi, İstanbul Modern Sanat Müzesi ve Pera Müzesi Galata Mevlevihanesi’ne 5 dakika uzaklıkta bulunuyor. Ayrıca Beyoğlu’ndaki tarihi ve turistik cazibe merkezlerinin büyük bir bölümüne de bu müzeden yürüyerek gidebilirsiniz.

Foto kaynak ; flickr / mutnefertari

Asırlara meydan okuyan, kültür ve tarih birikimiyle dolu olan Galata Mevlevihanesi Müzesi, ruhunuzu tüy kadar hafifletecek ve tatlı bir huzur alarak ayrılabileceğiniz İstanbul’un en özel yerlerinden. Derin bir sevginin, hoşgörünün ve hümanizmin ayak izlerini taşıyan mezarlar arasında dolaşmayı da unutmayın. Burada, özellikle edebiyatımızda izler bırakmış olan birbirinden önemli ve değerli isimlerin mezarları bulunuyor.

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz

SON YAZILAR

Alman Çeşmesi İstanbul

Alman Çeşmesi Tarihi, Mimari Özellikleri, Ulaşım ve Bilgiler

0
Bizanslıların Hipodrom, Osmanlıların ise At Meydanı dediği meydanda yer alan Alman Çeşmesi, Almanya'da yapılmış olup parçalara ayrıldıktan sonra gemiler ile İstanbul'a getirilmiş. 27 ocak...
Anadolu Kavağı

Anadolu Kavağı

error: Content is protected !!